• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele

  

1

                                                                                                                                   

 

 

  

   NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

WIECZNĄ CZEŚĆ

  PRAGNIEMY  Z  SERC  

GORĄCYCH  NIEŚĆ

 

  STRZEC  WIARY  

ŚLUBUJEMY

  W  NIEJ  ŻYĆ,  

UMIERAĆ  CHCEMY