• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

MB ADS

 

Jest to zrzeszenie modlitewne, którego członkowie oddali się pod opiekę Matki Bożej Bolesnej zawierzając Jej ostatnie chwile życia.

 

  Członkowie tej wspólnoty pragną wyjednać:

  - dla wiernych - wytrwałość w łasce uświęcającej

  - dla obojętnych religijnie i grzeszników - łaskę nawrócenia

  - dla wszystkich - dobrą i szczęśliwą śmierć.

 

 

W Naszej Parafii powstało 4.11.2018 r., wspólnota liczy około 200 osób.

Spotykamy się w każdy IV-piątek miesiąca na modlitwie różańcem do siedmiu boleści NMP, o którą prosiła sama Maryja w Kibeho.

Modlimy się w intencjach ADS, oraz zapisanych na kartkach naszych serc, za dusze w czyśćcu, konających kapłanów, powołania.

ADS organizuje Dni Skupienia oraz Rekolekcje, wydaje kwartalnik "Nadzieja i Życie".

 

Członkowie stowarzyszenia:
- mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich zapisanych,
- uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach świętych, która w Polsce jest celebrowana codziennie - za żyjących i za zmarłych członków Stowarzyszenia.

 

Istnieją trzy stopnie przynależności:
I. Wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci.
II. Oprócz wpisu do Księgi zobowiązanie do codziennego odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z wezwaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami oraz Święty Józefie - módl się za nami.
III. Podjęcie modlitwy przypisanej dla II stopnia oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek lub I sobotę miesiąca) przystąpienie do Sakramentu Pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

 

Zachęcamy do licznego wstępowania w szeregi tego Stowarzyszenia gdyż:

      "Dobrze żyć - to wiele, dobrze umrzeć - to wszystko"

 

Zapisy w zakrystii lub u zelatora (tel. 665830849).