• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele

tarsycjusz2021Święto patronalne

Ministantów i Scholi  2021

energylandia2021Wycieczka
do Energylandii 2021

tarsycjusz2020Święto patronalne
Ministrantów i Scholi 2020

rozpoczecieRF2021Rozpoczęcie
Roku Formacyjnego 20/21

koncertNoworoczny2020Kolędowanie oraz
Koncert Noworoczny 2020

tarsycjusz2019Święto patronalne
Ministrantów i Scholi 2019

oazaWisla2019Wycieczka do Wisły
2019

pielgrzymkaMinistrantow19Powakacyjna pielgrzymka
ministrantów 2019

wycieczkaLegionMaryi082019Wycieczka Legionu Maryi
do Brennej 2019