• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

tarsycjusz2019Święto patronalne
Ministrantów i Scholi 2019

oazaWisla2019Wycieczka do Wisły
2019

pielgrzymkaMinistrantow19Powakacyjna pielgrzymka
ministrantów 2019

wycieczkaLegionMaryi082019Wycieczka Legionu Maryi
do Brennej 2019

5LecieLegionuMaryi5 lecie
Legionu Maryi

wycieczkaRowerowa2019Wycieczka rowerowa
2019

koncert052019Koncert
Ave Maria

koncertNoworoczny2019Koncert noworoczny
2019

jaselka2018Jasełka oraz
kolędowanie dzieci 2018