• Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

Informacje o księżach proboszczach pracujących w naszej parafii

 

Ksiądz JOACHIM BESLER (SVD):

- urodzony - 03.09.1902
- wyświęcony - 14.05.1931
- zmarł - 06.07.1969

 

(Opracowano na podstawie artykułu Norberta Niestolika zamieszczonego w Wieczerniku Jankowickim - luty 2010 r.)

 

  Urodzony w Żorach 3 września 1902 roku jako ósme z dziewięciorga dzieci. Do gimnazjum uczęszczał w Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie. Po zdaniu matury w roku 1924 studiował filozofię w Wyższym Seminarium Misyjnym św. Augustyna w Siegburgu nad Renem. Studia teologiczne ukończył i odbył nowicjat w Wyższym Seminarium Księży Werbistów niedaleko Wiednia. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1931 roku w Seminarium Misyjnym św. Gabriela koło Wiednia. W latach 1931 - 1933 pracował w prowincji polskiej księży werbistów, pełniąc urząd podprefekta i katechety w Niższym Seminarium Misyjnym w Górnej Grupie pod Grudziądzem. W roku 1933 powrócił na swoją rodzinną ziemię śląską do Rybnika, gdzie pracował u Sióstr Urszulanek.
  W roku 1940 (w czasie II wojny światowej) został wikariuszem w parafii w Orzgowie. W 1942 roku został skierowany do parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach. W tym okresie pełnił funkcję duszpasterza więziennego. Jak wspominają więźniowie, którzy przeżyli wojnę, dał się poznać jako kapłan niezwykle gorliwy, oddany i bezgranicznie poświęcający się bliźnim. W dowód wdzięczności (po zakończeniu wojny), otrzymał od nich biały ornat.
  Po zakończeniu II wojny światowej został skierowany do parafii w Popielowie - Radziejowie, gdzie swoją posługę rozpoczął 11 maja 1945 roku jako wikariusz-substytut.
  Samodzielna stacja duszpasterska (kuracja) powstała w Popielowie w dniu 1 maja 1947r. Pierwszymi zadaniami proboszcza Beslera było:
- wykończenie wnętrza świątyni,
- zaktywizowanie życia parafialnego,
- budowa probostwa,
co czynił sukcesywnie do roku 1949.
Następnie odmalowano wnętrze kościoła i ogrodzono cmentarz.
W kolejnych latach wykonano między innymi:
1955 -poświęcenie ołtarza św. Barbary,
1958 -fundacja ołtarza M.B.Fatimskiej,
1959 -poświęcenie ołtarza św. Anny,
1960 -zakup nowych organów,
1966 -ufundowanie głównego ołtarza,
Wraz z parafianami w roku 1967 przeżył peregrynację kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

   Zmarł 06 lipca 1967 roku w trakcie urlopu w Nowym Świeciu (woj. bydgoskie). W pogrzebie wzięli udział miedzy innymi: bp Juliusz Bieniek, ojciec - prowincjał Leonard Szymański, rybnicki dziekan ks. Durczok.
Grób księdza Beslera znajduje się na naszym cmentarzu nieopodal kościoła.

Więcej informacji znajdziemy na stronie - http://jankowice.rybnik.pl/groby/besler.html

 

Ksiądz kanonik LUDWIK WRZOŁ :

- urodzony - 01.10.1921
- wyświęcony - 29.06.1947
- zmarł - 08.08.2003

 

(Opracowano na podstawie strony internetowej parafii św. Józefa w Zabrzegu.)

  Urodził się l października 1921 w Zabrzegu w rodzinie liczącej ośmioro dzieci. W 1927 Ludwik rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Zabrzegu. Po ukończeniu sześciu klas kontynuował od 1933 naukę w Państwowym Gimnazjum im. Osuchowskiego w Cieszynie. Egzamin dojrzałości zdał w 1939. W tym samym roku zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Został przyjęty, miał się stawić w Seminarium 23 września.
  Jednak wybuch wojny uniemożliwił studiowanie w Krakowie. Ludwik pozostał w domu, pomagając ojcu przy gospodarstwie, a następnie 17 września 1940 został przyjęty do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Widnawie. Ukończył cztery semestry. W 1942 musiał opuścić Widnawę, bo nie oddał niemieckiej listy narodowościowej (Volksliste). Pracował jako robotnik leśny w Urbanowicach koło Koźla. Jednocześnie kontynuował studia prywatnie, zdając egzaminy w Widnawie. W 1945 roku zgłosił się na trzeci rok do Śląskiego Seminarium Duchownego. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielońskiego, uzyskując stopień magistra teologii. Święceń kapłańskich udzielił mu 29 czerwca 1947 w katedrze (wtedy był nią kościół św. Apostołów Piotra i Pawła) w Katowicach biskup pomocniczy Juliusz Bieniek.
  Po zastępstwie w charakterze wikariusza w rodzinnym Zabrzegu, był wikariuszem w parafiach: św. Józefa w Zgodzie , św. Józefa w Załężu , św. Szczepana w Bogucicach. Od 9 kwietnia 1955 był wikariuszem parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 5 stycznia 1957 otrzymał misję kanoniczną do nauczania religii w szkołach średnich w Bielsku-Białej. Od 19 września 1960 był ponownie wikariuszem w parafii św. Mikołaja, a od 8 marca 1962 adiutorem w tej parafii. 6 września 1962 mianowany został administratorem w Jaworzu.
  11 maja 1963 zwrócił się do Kurii Diecezjalnej w Katowicach z prośbą o udzielenie mu dwuletniego urlopu, celem podjęcia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studiów z prawa kanonicznego. W związku z tym złożył rezygnację z parafii Jaworze. 12 sierpnia 1963 mianowany został notariuszem Sądu Biskupiego. 31 stycznia 1969 otrzymał od biskupa Herberta Bednorza zezwolenie na studia zaoczne na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. W 1973 uzyskał tam stopień magistra prawa kanonicznego.
  10 września 1969 został mianowany proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej w Popielowie. W roku 1975 dokonano przebudowy prezbiterium i bocznych ołtarzy oraz wykonano ich nowy wystrój, w 1979 roku uruchomiono nowe dzwony, a w 1983 roku ukończono budowę Domu Katechetycznego.
  Nadal zaangażowany był w Sądzie Biskupim. Od 6 listopada 1969 pełnił urząd sędziego, a od 10 grudnia 1977 był promotorem sprawiedliwości. W 1975 biskup Herbert Bednorz zaproponował mu objęcie urzędu wiceoficjała. Odpowiedział, że obowiązki w parafii nie pozwolą mu na dobre wywiązanie się z zadań, a nie umie pracować "po łebkach". Nominację na pomocniczego wikariusza sądowego (wiceoficjała) otrzymał i przyjął 16 listopada 1989.
  Z dniem 22 sierpnia 1992 został zwolniony z urzędu proboszcza w Popielowie-Radziejowie. Mieszkał nadal na probostwie w Popielowie. 13 kwietnia 1995 mianowany został kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej.
  Zmarł 8 sierpnia 2003 w szpitalu w Katowicach-Ochojcu. Pochowany został 13 sierpnia w Popielowie na naszym cmentarzu nieopodal kościoła.

 

Ksiądz ANTONI ODRÓBKA:

- urodzony - 30.07.1950
- wyświęcony - 15.04.1976

 

  Ks. Antoni Odróbka urodził się 30 lipca 1950 roku w Katowicach jako jedno z trojga dzieci Maksymiliana i Marii zd. Skudrzyk. W kościele parafialnym św. Anny w Katowicach - Janowie został ochrzczony i przyjął sakrament Bierzmowania.

  W 1957 roku rozpoczął swojej rodzinnej miejscowości naukę w szkole podstawowej. W latach 1964-1969 uczęszczał do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, gdzie zdobył dyplom technika elektronika.

  Następnie w latach 1969 do 1976 studiował w Wyższym Ślaskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Pracę magisterską z teologii moralnej obronił przed Komisją Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Kontynuował studia specjalistyczne do 1980 roku na Akademii Teologii Katolickiej. Święceń Prezbiteratu udzielił mu w katowickiej katedrze biskup Herbert Bednorz 15 kwietnia 1976 roku.

  Był wikariuszem w parafiach: Matki Bożej Różańcowej w Świętochłowicach – Chropaczowie (do 1979), Świętego Antoniego w Chorzowie (do 1982), Imienia NMP w Piekarach Śląskich (do 1985), Narodzenia NMP w Pszowie (do 1988) oraz św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich Michałkowicach. Następnie otrzymał polecenie zorganizowania duszpasterstwa i budowy kościoła w Bańgowie - parafia Michałkowice. W 1988 roku został mianowany administratorem a później proboszczem nowo powstałej parafii Nawiedzenia NMP w Siemianowicach Śląskich- Bańgowie. W 1992 roku został proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej w Rybniku – Popielowie. Pełnił również funkcję wicedziekana dekanatu Niedobczyce.

  Został przeniesiony na emeryturę 13 sierpnia 2016 roku i zamieszkał w Katowicach.