• Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

1933 -rozpoczęcie budowy kościoła,
1934 -poświęcenie kościoła przez ks. biskupa Teofila Bromboszcza,

 

 

Widok kościoła jeszcze bez wieży - 1934 rok

 

 

1 lipca 1934 naczelnik gminy Paweł Kuchcik i ks. Józef Miczka powitali biskupa Teofila Bromboszcza

 

1935 -dokończenie wieży kościoła i zakup ławek,
1945 -przybycie nowego duszpasterza ks. Joachima Beslera SVD,
1948 -wybudowanie probostwa,
1955 -poświęcenie ołtarza św. Barbary,
1958 -fundacja ołtarza M. B. Fatimskiej,
1959 -poświęcenie ołtarza św. Anny,

 

 

Boczne ołtarze naszego kościoła

 

1960 -zakup nowych organów,
1966 -ufundowanie głównego ołtarza,


1969 -ks. Ludwik Wrzoł proboszczem parafii,
1975 -przebudowa oraz nowy wystrój prezbiterium i bocznych ołtarzy,
1979 -uruchomienie nowych dzwonów,
1983 -budowa Domu Katechetycznego,


1992 -proboszczem zostaje ks. Antoni Odróbka,
1994 -odnowienie wieży kościoła,
1995 -remont dachu,
1996 -odnowienie zewnętrznej elewacji kościoła i przebudowa ogrodzenia,
1999 -malowanie wnętrza kościoła,
2000 -renowacja ołtarzy i większości rzeźb,
2002 -generalny remont organów,
2004 -nowe sedilia w prezbiterium,

 

 

Widok prezbiterium po przeprowadzonych remontach, w latach 1998 - 2001 wymieniono instalację elektryczną i nagłośnienie, ocieplono strop i odmalowano wnętrze świątyni.

2006  - nowe konfesjonały,
2008  - remont głównego wejścia,
2009  - powstanie nowej drogi procesyjnej wokół kościoła,
2011  - remont kapitalny elewacji wieży kościoła i wymiana pokrycia daszków,
2012 remont dachu kościoła z jego malowaniem,
              - 
na cmentarzu wybudowano studzienkę i drogę z kostki brukowej,
2013 
osuszenie budynku kościół od strony probostwa i zakrystii,
              - remont zewnętrznych ścian kościoła,
2014 
odnowiono boczne drzwi do świątyni,
              - instalacja w kościele multimedialnego wyświetlacza tekstów,
              -  w Domu parafialnym wymieniono pokrycie dachu,
2015  - 
założono nowe rynny na bocznych daszkach kościoła,
              - wewnątrz świątyni odnowiono krużganki i boczne ściany,

 

2016  - proboszczem zostaje ks. dr Adam Tondera,

2016 - 2017 - remont kaplicy cmentarnej. Wykonano nową elewację; wymieniono okna i drzwi, zakupiono nowe wyposażenie kaplicy. 

 

 

Widok kaplicy cmentarnej po remoncie kapitalnym

 

2017 -  gruntowny przegląd organów. Wykonano rekonstrukcje i rewaloryzacje poszczególnych elementów, również głosów.

2018 - remont kapitalny budynku probostwa. Zdemontowano stary dach i wykonano nowy pokryty dachówką. Ocieplono budynek styropianem i wykonano nową elewację i odwodnienie. Wymieniono wszystkie okna i drzwi zewnętrzne probostwa.