• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele

uroczystoscChrystusaKrola2019
Zaproszenie Arcybiskupa na
Uroczystość Chrystusa
Króla

wycieczkaLegionMaryi082019
Zdjęcia z wycieczki
Legionu Maryi
do Brennej

piekary18082019
Słowo pasterskie
podczas pielgrzymki
kobiet do Piekar Śląskich

piekary2019
Pielgrzymka mężczyzn
i młodzieńców do
Piekar Śląskich

zaproszenieNaSwiecenia2019
Zaproszenie ks. abpa
na święcenia
prezbiteratu

nabozenstwaMajowe2019
Rozpoczynamy
Nabożeństwa
Majowe