• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele

                         

Rafal Moron

Ksiądz  proboszcz  
dr Adam  Tondera
urodzony 16.12.1968r.
święcenia 15.05.1993r.
                          Ksiądz  wikary
Rafał Moroń

urodzony 15.02.1989r.
święcenia 17.05.2014r.