• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele

    Modlitwa za kapłanów pracujących w parafii

 .     Panie, Jezu Chryste, Najwyższy i Jedyny Kapłanie, Ty dajesz swojemu Kościołowi pasterzy według Twojego Serca. Dziękujemy Ci za kapłanów posługujących w naszej parafii obecnie, a także za tych, którzy posługiwali w niej w  przeszłości jak również za tych, których do nas poślesz w przyszłości. Udziel im swojego Ducha, aby byli niezmordowanymi sługami i głosicielami Ewangelii,  szafarzami sakramentów i w  duchu miłości służyli powierzonym im wiernym. Niech będą    pasterzami zapatrzonymi w Ciebie, który jesteś Dobrym  Pasterzem i w Tobie niech będą  rozmiłowani. Nam zaś daj łaskę wspomagania ich w posługiwaniu i życiu przez modlitwę i angażowanie  się w życie parafii. Daj  nam także poczucie odpowiedzialności za kapłanów w życzliwie  wypowiadanych słowach, opiniach, w modlitwie i trosce  o ich owocne posługiwanie pośród  nas. Zmarłym daj niebo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.