• Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

OPŁATY ZA MIEJSCA GROBOWE NA CMENTARZU PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W POPIELOWIE I RADZIEJOWIE


Opłaty za lata zaległe będą naliczane od dnia 01.01.2020 zgodnie z obowiązującym  cennikiem.

Cennik obowiązujący od 01.01.2020 r.

RODZAJ GROBU

OKRES REZERWACJI

KWOTA

grób pojedynczy / głębinowy

20 lat

  600 zł

grób podwójny (szeroki)

20 lat

1000 zł

grób dziecięcy

20 lat

  400 zł

grób urnowy

20 lat

  400 zł

grobowiec murowany

1 rok

    50 zł

 

W chwili pochówku miejsce grobowe powinno być opłacone na 20 lat. Jeżeli miejsce grobowe jest już opłacone, ale na krótszy okres, wówczas dysponent grobu wnosi jedynie opłatę za lata brakujące do okresu 20 lat. Po upływie 20 lat od dnia pochówku rezerwację miejsce można przedłużyć na okres 5, 10, 15 lub 20 lat.

Miejsce dla grobowca murowanego zgodnie z przepisami prawa powinno być opłacone na okres 50 lat.

POSTAWIENIE NAGROBKA

Zgodnie z istniejącym prawem zwyczajem w Archidiecezji Katowickiej, aby uzyskać zgodę na postawienie na cmentarzu parafialnym nagrobka, należy w kancelarii parafialnej wnieść opłatę w wysokości 10% jego wartości.

Wszelkie opłaty za miejsca grobowe oraz za montaż nagrobka są przeznaczane na utrzymanie naszego cmentarza.