• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele

OPŁATY ZA MIEJSCA GROBOWE NA CMENTARZU PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W POPIELOWIE I RADZIEJOWIE

Cennik obowiązujący od 01.01.2020 r.
Za każdy zaległy rok opłaty będą pobierane zgodnie z cennikiem obowiazującym od 01.01.2020

RODZAJ GROBU

OKRES REZERWACJI

KWOTA

grób pojedynczy

20 lat

400 zł

grób podwójny

20 lat

800 zł

grób głębinowy

20 lat

500 zł

grób dziecięcy

20 lat

300 zł

grób urnowy

20 lat

300 zł

grobowiec murowany

1 rok

40 zł

 

W chwili pochówku miejsce grobowe powinno być opłacone na 20 lat. Jeżeli miejsce grobowe jest już opłacone, ale na krótszy okres, wówczas dysponent grobu wnosi jedynie opłatę za lata brakujące do okresu 20 lat. Po upływie 20 lat od dnia pochówku rezerwację miejsce można przedłużyć na okres 5, 10, 15 lub 20 lat.

Miejsce dla grobowca murowanego zgodnie z przepisami prawa powinno być opłacone na okres 50 lat.

POSTAWIENIE NAGROBKA

Zgodnie z istniejącym prawem zwyczajem w Archidiecezji Katowickiej, aby uzyskać zgodę na postawienie na cmentarzu parafialnym nagrobka, należy w kancelarii parafialnej wnieść opłatę w wysokości 10% jego wartości.

Wszelkie opłaty za miejsca grobowe oraz za montaż nagrobka są przeznaczane na utrzymanie naszego cmentarza.