• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

  

 

   Fragment książki George A. Maloney'a SJ - "Podróż w świat kontemplacji" - wydanej przez Wydawnictwo WAM - Kraków 2007:  

  

KILKA ZASAD

 

W naukach zatytułowanych Naśladowanie Chrystusa we współczesnym świecie. Asceza dzisiaj zebrałem kilka zasad, które mogą Ci się przydać w Twoich próbach wprowadzenia dyscypliny do swego życia duchowego.

1. Zasada pierwsza powiada, że wszelkie praktykowanie ascezy należy zawsze uważać za środek prowadzący do celu, którym jest pełna doskonałość życia duchowego. O wartości każdej praktyki decyduje wewnętrzna motywacja do dalszego rozwoju życia duchowego przez oddziaływanie leczące, mające na celu naprawienie skutków grzechu w całym jego egocentryzmie i do rozwijania w sobie cnót Chrystusowych.

2. Podmiotem nieustannej dyscypliny winna być cała osoba. Pojedyncze akty samokontroli musimy widzieć w kontekście roli jaką odgrywają one w całości życia duchowego. Nie możesz skupić uwagi tylko na swych żądzach cielesnych i ich tylko powściągać, zarazem swobodnie puszczając wodze wyobraźni. Jesteś całą osobą, złożoną z ciała, duszy i ducha we wzajemnych relacjach.

3. Twoje ascetyczne praktyki muszą podlegać pewnej hierarchii. Niektóre obszary Twojej natury są ważniejsze dla dokonywanych przez Ciebie wyborów niż inne. Musisz przykładać większą wagę do jednych praktyk ascetycznych niż do innych, nie pomijając żadnego z obszarów swej natury. Wewnętrzne władze: pamięć, rozum i wola wymagają bardziej systematycznej kontroli, ponieważ to właśnie one biorą udział w podejmowaniu decyzji moralnych – o popełnianiu grzechów bądź o spełnianiu cnotliwych uczynków.

4. Wszystkie praktyki ascetyczne, a w szczególności umartwienia albo panowanie nad żądzami cielesnymi, należy spełniać z należyta roztropnością i rozwagą. Każdy człowiek jest inny i ma inne potrzeby, bo otrzymał inne dary łaski. Według nakazu roztropności – jakiekolwiek praktyki stosujesz – zawsze musisz być zdolny do należytego spełniania swoich codziennych obowiązków.