• jesien2019.jpg

W której parafii należy spisać protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich?
Do spisania protokołu uprawniony jest proboszcz oraz wikariusz parafii miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Oznacza to, iż taki protokół można spisać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego, czyli na ogół w parafii, w której odbędzie się ślub. Jeżeli narzeczeni pragną zawrzeć sakrament małżeństwa poza parafią swojego miejsca zamieszkania, wówczas mają dwie możliwości odnośnie do spisania protokołu przedślubnego:
- protokół spisuje kapłan w jednej z parafii miejsca zamieszkania narzeczonych i następnie wystawia tzw. licencję parafii, w której odbędzie się ślub,
- jedna z parafii miejsca zamieszkania narzeczonych wystawia pisemną zgodę na spisanie protokołu z rozmów kanoniczno-duszpasterskich, która kierowana jest do parafii, w której planowany jest ślub.
Uwaga! Dopełnienie tych formalności jest niezwykle ważne, by sakrament małżeństwa był godnie i ważnie zawarty!

W której parafii należy spisać protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich w przypadku osób mieszkających za granicą?
Obie parafie miejsca zamieszkania narzeczonych są uprawnione do spisania protokołu. Zasada ta dotyczy także osób mieszkających za granicą. Tym samym narzeczeni mieszkający poza granicami Polski, winni spisać protokół za granicą, w parafii miejsca zamieszkania. Po spisaniu protokołu za granicą parafia przesyła stosowne dokumenty do swojej kurii, a kuria przekazuje dokumenty do Kurii Metropolitalnej w Katowicach, skąd dokumenty odbiera proboszcz parafii, w której będzie ślub.

Przygotowanie do małżeństwa
Sakrament małżeństwa to nie tylko piękny obrzęd w kościele, ale przede wszystkim początek wspólnego życia dwojga osób. Przysięga małżeńska, którą kobieta i mężczyzna składają sobie przed Panem Bogiem i w obecności kapłana, świadków oraz najbliższych, wiąże ich do końca życia. Odtąd mają razem żyć, przyjąć potomstwo, którym Pan Bóg ich obdaruje, wspólnie przeżywać szczęśliwe chwile, ale też trudne doświadczenia. Dzisiaj niestety coraz więcej małżeństw okazuje się nieważnych ze względu na niedojrzałość psychospołeczną jednej lub obu stron. Stąd niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa, pogłębianie świadomości w zakresie budowania rodziny.
We wszystkich parafiach naszej diecezji, przed przyjęciem sakramentu małżeństwa, narzeczeni zobowiązani są odpowiednio się przygotować poprzez:
- uczestnictwo w naukach przedślubnych,
- trzy wizyty w poradni życia małżeńskiego,
- uczestnictwo w dniu skupienia dla narzeczonych.
Szczegółowe informacje na temat przygotowania do sakramentu małżeństwa w naszym dekanacie można znaleźć w zakładce „Przygotowanie do małżeństwa” - kliknij, aby przejść do strony.

Joomla templates by a4joomla