• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

 

Zespół Charytatywny

 

Zespół charytatywny liczy 12 osób.

 

   Parafia podzielona jest na 9 rejonów charytatywnych. Szczególną troską są objęci ludzie, którzy mieszkają w barakach. Zespół jest wspomagany przez wolontariat młodzieżowy, który pomaga przy akcjach: Dzieło Nowego Tysiąclecia, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Paschaliki - świece wielkanocne. Młodzież pomaga zbierać pieniądze w trakcie akcji charytatywnych, roznosi paczki odwiedzając chorych i niepełnosprawnych w domu.

  Zespół Charytatywny co miesiąc ma spotkania formacyjne prowadzone przez księdza Proboszcza.

  W Adwencie i Wielkim Poście są organizowane dni skupienia. Parafia dofinansowuje dożywianie potrzebującym dzieciom w szkole i pomaga rodzinom wielodzietnym.

"Coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili" (Mt 25,40).