• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

jasnagora2023Pielgrzymka na Jasną Górę 2023


wlochy2023Pielgrzymka do Włoch 2023

 

tarsycjusz2021Wyjazd dzieci i młodzieży do Warszawy 2023

lichen2023

Pielgrzymka do Lichenia 2023

tarsycjusz2021Święto patronalne

Ministantów i Scholi  2021

energylandia2021Wycieczka
do Energylandii 2021

tarsycjusz2020Święto patronalne
Ministrantów i Scholi 2020

rozpoczecieRF2021Rozpoczęcie
Roku Formacyjnego 20/21

koncertNoworoczny2020Kolędowanie oraz
Koncert Noworoczny 2020