• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

HISTORIA PARAFII W POPIELOWIE I RADZIEJOWIE

 

  Historia Radziejowa i Popielowa sięga początków XIII wieku. Miejscowości Popielów i Radziejów tworzyły zawsze jedną gminę. Pierwszy kościół wzniesiono tutaj w 1447 roku staraniem księdza Marcina Strzody, rybnickiego proboszcza. Od 1447 roku Radziejów i Popielów tworzą parafię z drewnianym kościołem pod wezwaniem św. Anny, który stał na terenie obecnego cmentarza. Kościół ten położony na wzgórzu posiadał widoczną z oddali wieżę z dwoma dzwonami. Służył on miejscowej ludności przez 500 lat. Istniały jednak okresy, kiedy wskutek szerzącego się protestantyzmu (XVI i XVII w.) zamknięto go i uległ zupełnemu zniszczeniu. W XVII w. wioski Popielów i Radziejów tracą charakter parafii i w roku 1652 należą do parafii rybnickiej. W 1652 r. księża rybniccy dwukrotnie odprawili w nim katolickie nabożeństwa. W 1679 r. protokół wizytacyjny nie wspomina już o kościele w Radziejowie, natomiast w roku 1687 jest mowa o kaplicy w Popielowie (pierwsze wzmianki o Popielowie pochodzą z XVI w.). Jednak kościół dawniej zwany radziejowskim, a od 1687 r. popielowskim, to jeden i ten sam. Obydwie wsie Radziejów i Popielów należały w XVII w. do tego samego dziedzica (nazywał się Strzała i był ewangelikiem), który trzymał kościół pod zamknięciem, a kielich przechowywał u siebie, w dworze. W 1687 r. nakazano mu, aby kościółek zwrócił, a kielich oddał. W miejsce starego kościoła wybudowany został nowy, drewniany, który poświęcono 7 listopada 1723r. Kościółek ten przetrwał bez większych zmian do 1942 r., kiedy to spłonął z nieustalonych bliżej przyczyn. W 1897 r. Popielów i Radziejów odłączono od Rybnika i przyłączono do nowopowstałej parafii w Jankowicach.
   W 1933 r. z inicjatywy miejscowej ludności przystąpiono do budowy obecnego kościoła. Plany kościoła wykonał architekt Rafał Szymura z Knurowa. Dzięki niezwykłej ofiarności wiernych, nowa świątynia została poświęcona przez bp. Teofila Bromboszcza już 1 lipca 1934r. Kościół jest pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej.
  Samodzielna stacja duszpasterska (kuracja) powstała w Popielowie w dniu 1 maja 1947r. Parafię erygowano 10 września 1969 r. Popielów i Radziejów przestały być filią Jankowic w roku 1947 i miejscowości te - po przeszło 300 latach - tworzą znowu samodzielną jednostkę kościelną.
  Ze starego kościoła drewnianego zachowały się zabytkowe dzwony: mniejszy nosi datę z 1486 r., większy - z 1496 r. Wszystkie rzeźby - z wyjątkiem ołtarza św. Barbary - są dziełem miejscowego rzeźbiarza p. Franciszka Janoszki. W 1976r. kościół otrzymał nowy wystrój wnętrza, który został zaprojektowany przez profesora Edmunda Czarneckiego i inż. Karola Gierlotkę z Katowic.