• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

MODLITWA  ZA  PARAFIĘ 

 

  Wszechmogący i miłosierny Boże!

   Często gromadzimy się w naszej świątyni 
   na modlitwie i sprawowaniu sakramentów.
   Czynimy to jako wspólnota parafialna.
   Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tych,
   którzy ją tworzą - dla wiernych i duszpasterzy.
   Polecamy Ci rodziny naszej parafii,
   niech będą silne Twoją mocą.
   Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież,
   aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości
   przebiegało zgodnie z Twoją wolą.
   Modlimy się za chorych, starszych i samotnych,
   abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem.
   Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów
   i prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
   Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych,
   którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia,
   przemień ich serca i uczyń je miłymi Sobie.

   Ojcze, przyjmij nasze pokorne oddanie się    Tobie
   i błogosław naszej parafii. Amen.

.