• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

KOMUNIA  ŚWIĘTA

 

 

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 51. 54. 56).

 

Czym jest Eucharystia?


  Spożywając ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę, Pan Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Polecił celebrować ją aż do czasu Jego powtórnego przyjścia na świat.
  Eucharystia uobecnia ofiarę złożoną przez Chrystusa na krzyżu, dlatego jest ona centralnym punktem życia religijnego ludzi wierzących. Wierni są zatem zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedzielę oraz w święta nakazane. Zdając sobie sprawę z bogactwa łask płynących z tego sakramentu, Kościół zachęca do udziału w Eucharystii jak najczęściej, a więc także w dni powszednie w ciągu tygodnia.