• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

Przygotowanie do kapłaństwa w Archidiecezji Katowickiej obejmuje okres 7 lat. Wymagane jest ukończenie szkoły średniej oraz zdanie egzaminów maturalnych. Osoba zainteresowana w pierwszej kolejności powinna zgłosić się do księdza proboszcza w celu odbycia krótkiej rozmowy na temat powołania.

Kandydaci na alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach rozpoczynają pod koniec września tzw. rok propedeutyczny (przygotowawczy) w Brennej. Następnie - już jako klerycy - kontynuują formację w budynku seminarium w Katowicach. W tym czasie podejmują także studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.