• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

Czym jest sakrament namaszczenia chorych?
Namaszczenie chorych to sakrament, który łączy się ze szczególnymi łaskami. Dodaje osobie go przyjmującej siły, odwagi i pomaga przeżywać po chrześcijańsku starość czy cierpienie związane z chorobą.

Kto i ile razy może przyjąć sakrament namaszczenia chorych?
Sakrament chorych może przyjąć:
- każda osoba poważnie chora, znajdująca się w niebezpieczeństwie utraty życia,
- osoba chora oczekująca na operację,
- osoba starsza, mimo, iż jej życiu w danym momencie nic bezpośrednio nie zagraża.
Sakrament ten jest udzielany zawsze na prośbę chorego bądź jego rodziny i każdy chrześcijanin może przyjąć go wiele razy w ciągu życia.

Kiedy nie można udzielić sakramentu namaszczenia chorych?
Sakramentu chorych nie można udzielić osobie, która jawnie trwa w grzechu ciężkim i nie wyraża woli poprawy. Nawet jeżeli rodzina prosi o namaszczenie chorego, a sam chory nie wyraża takiej woli, kapłan nie może tego sakramentu mu udzielić. Dopiero w przypadku zagrożenia życia, kiedy osoba ta wyrazi wolę pojednania się z Panem Bogiem, może otrzymać namaszczenie.

Kiedy rodzina powinna wezwać księdza do chorego?
Zaleca się, by sakrament przyjmować, kiedy osoba chora jest w pełni świadoma (ma wówczas też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania). Dlatego sam chory lub jego rodzina powinni poprosić księdza o udzielenie namaszczenia odpowiednio wcześniej. Nie należy czekać do ostatnich chwil życia, kiedy osoba chora będzie już w agonii.
Osobom, które straciły przytomność, udziela się namaszczenia chorych, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że prosiłyby o to, gdyby były świadome.

Co należy przygotować, kiedy wzywamy księdza do chorego?
Wzywając księdza do chorego należy przygotować stół z białym obrusem, na którym powinny znaleźć się krzyż, zapalona świeca oraz kawałek waty lub płatki kosmetyczne do otarcia palców z oleju świętego (ze względu na święte oleje watę lub płatki należy następnie spalić!). Trzeba także zadbać o to, by chory mógł swobodnie się wyspowiadać przed przyjęciem sakramentu namaszczenia, natomiast ważne jest, by w obrzędzie namaszczenia uczestniczyli także pozostali domownicy. 

Czy osoby zdrowe uczestniczące we Mszy św. z udzieleniem sakramentu namaszczenie chorych powinny ten sakrament przyjąć?
Sakrament namaszczenia chorych jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku lub zmagających się z poważną chorobą, dlatego osoby zdrowe uczestniczące w takiej Mszy św. nie powinny tego sakramentu przyjmować.

Pamiętajmy! Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się osobom zmarłym - nie czekajmy zatem z wezwaniem księdza do ostatnich chwil!