• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

Rozważania na bieżący tydzień

 

Wybierz tydzień - z którego rozważania chciałbyś przeczytać:

 

 

Codzienne rozważania z portalem "Wiara" - http://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b56.Refleksja-na-dzis/

 

FRAGMENT "KSIĘGI ŻYCIA" ŚW. TERESY OD JEZUSA

 

     ...Duch mój, zdawało mi się, cały był pogrążony w Bogu i na wskroś przeniknięty owym majestatem,  który już przedtem nieraz oglądałam. W tym majestacie dane mi było zrozumienie prawdy, która jest  dopełnieniem wszystkich prawd; jak się to stało, tego określić nie mogę, bo nic nie widziałam.  Usłyszałam te słowa, nie widząc tego, kto je mówił, ale wyraźnie czując, że mówi je samaż Prawda: 

    Niemała to rzecz, którą dziś tobie czynię, i jest to jedna z największych łask, jakie Mi  zawdzięczasz;  bo wszelkie szkody i nieszczęścia, jakie przychodzą na świat, powstają stąd,  że ludzie nie znają jasno i  nieobłudnie prawd Pisma świętego: a przecie nie masz w nim  jednej joty, która by się nie spełniła. 

    Mnie się zdawało, że zawsze tak w Pismo wierzyłam, i że wszyscy wierni czynią podobnież.  A Pan  rzekł mi: 

    O córko, mało jest takich, którzy by Mię kochali w prawdzie! Gdyby Mię kochali, nie ukrywałbym przed nimi tajemnic swoich. Czy wiesz, co to znaczy kochać mię w prawdzie? Znaczy to: rozumieć, że wszystko, cokolwiek mi się nie podoba, jest kłamstwem. Prawdy tej jeszcze nie rozumiesz, ale zrozumiesz, jaką z niej dusza twoja korzyść odniesie. 

    Jakoż i zrozumiałam, za co niech będą dzięki Panu, bo od tego czasu zachwycenia wszystko, co nie zmierza do służby Bożej, taką mi się ukazuje marnością i kłamstwem, że słów mi nie staje na wyrażenie tego...