• Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

Domowy Kościół Ruchu Światło - Życie

 

 

 

  Wolą Boga jest abyśmy osiągnęli świętość w rodzinie jako mąż i żona , jako ojciec i matka. Bóg wie że życie na ziemi nie jest łatwe , że niesie ze sobą mnóstwo trudności , dlatego nie pozostawia nas samych na drodze życiowej pielgrzymki . Daje nam pomoc poprzez ruch małżenstw katolickich pod nazwą Domowy Kościół. Domowy Kościół jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło - Życie, a jego założycielem jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki.

  Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do Boga w jedności ze współmałżonkiem. Pragnie on pomóc małżeństwom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

 

 Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

- życia słowem Bożym , aby stawało się ono słowem życia.
- życia modlitwą , jako osobistego spotkania z Chrystusem - swoim Zbawicielem.
- życia sakramentalnego - zwłaszcza eucharystycznego.
- dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi.
- postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

  Oaza rodzin (tak potocznie nasza wspólnota jest nazywana) powstala w naszej parafi 20 lat temu. Spotykamy się co miesiąc w naszych domach, gdzie we wspólnocie kręgu oraz w obecności kapłana staramy się odczytywać wolę Bożą względem naszego małżeństwa i rodziny poprzez rozważanie Słowa Bożego, wspólną modlitwę oraz dzielenie się naszym życiem (radościami i problemami), aby wspomagać się wzajemnie na drodze do Boga. Do istoty formacji naszych rodzin i kręgów należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach przeznaczonych dla małżeństw wraz z dziećmi. Tutaj możemy odkryć siłę jaka płynie z sakramentu małżeństwa i z Ewangelii.

  Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce i wielu krajach świata. Więcej informacji o Domowym Kościele możemy znależć na stronie Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl

JEŻELI CHCECIE:

- umacniać swoją wiarę,
- pielęgnować miłość małżeńską,
- nauczyć się rozwiązywania konfliktów,
- nawiązać głębszy kontakt z dziećmi,
- doświadczyć życia we wspólnocie.

ZAPRASZAMY - INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ U NASZYCH DUSZPASTERZY.