• KosciolPopielow
  • Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

Legion Maryi

 

   Legion Maryi jest uznany przez stolicę apostolską jako międzynarodowe stowarzyszenie kościelne. Bp Josef Clemens wręczył jego przedstawicielom dekret tej dykasterii, uznający Legion Maryi za międzynarodowe stowarzyszenie wiernych z osobowością prawną zgodną z prawem kanonicznym. Dokument zatwierdza równocześnie statuty ruchu. Opiera się on na duchowości maryjnej i zawierzeniu Duchowi Świętemu. Jego celem jest dążenie do osobistej świętości i udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła przez apostolskie zaangażowanie w służbie najbardziej potrzebującym i tym, którzy są dalecy od wiary. Duchowość Legionu Maryi ma trojaką podstawę: więź legionisty z Kościołem rozumianym jako Mistyczne Ciało Chrystusa; więź z Maryją przeżywana w duchu prawdziwego nabożeństwa do NMP oraz więź z Duchem Świętym, który działał i nadal działa w Kościele.


   Legion Maryi powstał w Dublinie w Irlandii 7 września 1921 roku z inicjatywy sługi Bożego Franka Duffa, na co dzień pracownika ministerstwa finansów. Jego celem było i jest „pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Jezusa”. Do Polski po raz pierwszy trafił w 1948 roku za sprawą Anatola Kaszczuka, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który w krzewieniu tej idei w Polsce odnalazł swoje powołanie. Powstały grupy w Ostródzie, Lublinie i Warszawie. Wkrótce podobnie jak wszystkie stowarzyszenia katolickie i to musiało zawiesić swoją działalność .

  

  Do jej reaktywacji doszło dopiero w latach 80 ubiegłego stulecia. W 1979 roku, przy poparciu ks. bp. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia powstało pierwsze prezydium przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Powoli zaczęły powstawać wspólnoty LM w sąsiednich diecezjach. Kilka lat później powstały grupy i ośrodki dzieła w archidiecezji warszawskiej, lubelskiej oraz pojedyncze grupy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Obecnie LM istnieje w 28 diecezjach.


  Legion Maryi przyjął swoją nazwę od Legionów rzymskich, które uważano przez wieki za wzór lojalności, odwagi, dyscypliny, wytrwałości. Jest zorganizowany na wzór armii starożytnego Rzymu. Jednak ani charakter armii ani broń jakiej używa Legion – wobec szatana i jego legionu – nie są z tego świata. Legion jest Bożą armią, a Maryja jego Królową.

Schemat organizacyjny LM przedstawia się następująco.

Najmniejszą jednostką Legionu jest grupa parafialna, zwana prezydium, licząca kilka-kilkanaście osób. Każda grupa ma kierownika duchowego – opiekuna z ramienia ks. proboszcza, oraz czteroosobowy zarząd.

Kilka grup parafialnych tworzy radę wyższą, tzw. Kurię, kilka Kurii tworzy Komicjum (pokrywające się zazwyczaj z obszarem diecezji). Księdza opiekuna duchowego dla rad LM mianuje ks. biskup Ordynariusz. Jeżeli w kraju jest kilka Komicjów, to jedno z nich, z czasem, uzyskuje status rady wyższej zwanej Regia lub Senat. Rady danego kraju (Komicja lub Regia/Senat) podlegają naczelnej radzie Legionu Maryi, jaką jest Concilium Legionis Mariae z siedzibą w Dublinie.

 

W naszej archidiecezji są dwa Komicja:

Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach

Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju

 

  W Komicjum w Jastrzębiu jest 5 Kurii: Wodzisław, Żory, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Kraków.

  W naszej parafii po trzech miesiącach poznawania celu i duchowości Legionu Maryi, w dniu 17 czerwca 2014r, w obecności archidiecezjalnego duszpasterza Legionu ks. Krzysztofa Winklera rozpoczęliśmy oficjalną działalność. Nasze prezydium przyjęło nazwę Matki Bożej Pokornej Służebnicy Trójcy Przenajświętszej. Jesteśmy 10 prezydium Kurii Matki Bożej Miłosierdzia w Rybniku.

 

  Przynależeć do Legionu Maryi można w dwojaki sposób. Można być aktywnym lub pomocniczym członkiem stowarzyszenia. Członkowie aktywni regularne uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach formacyjno - modlitewnych w parafii, jak również angażują się w prace apostolskie np. służą pomocą księdzu proboszczowi. Członkowie pomocniczy wspomagają członków aktywnych poprzez codzienne odmawianie modlitw legionowych i jednej części różańca.

 

  Niech zachętą do wstąpienia w szeregi Legionu będą słowa świętego Jana Pawła II:


  Jesteście ruchem ludzi świeckich, którzy proponują uczynić wiarę motywem życia. Waszym powołaniem, jako laikatu jest być fermentem w ludzie Bożym, być chrześcijańską inspiracji we współczesnym świecie.”

 

  I Ty możesz być chrześcijańską inspiracją na terenie swojej parafii.

  Przez Niepokalaną, na większą chwałę Bogu, dla dobra innych i dla siebie.

  Zapraszamy na spotkanie Legionu Maryi do naszego Domu Katechetycznego w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej.