• Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

Kiedy jest sprawowana Eucharystia z udzieleniem sakramentu chrztu?

 

 Eucharystia z udzieleniem sakramentu chrztu jest sprawowana w naszej parafii zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca. Nauka przedchrzcielna odbywa się w poprzedzającą sobotę, po wieczornej Mszy świętej.

 

Czym jest chrzest święty?

 Chrzest święty to sakrament, który poprzez polanie głowy wodą i wypowiedzenie formuły chrzcielnej, wprowadza ochrzczonego w nową rzeczywistość - osoba ochrzczona wyzbywa się grzechu pierworodnego i staje się Dzieckiem Bożym. Zatem chrzest św. nie polega jedynie na wykonaniu pewnego obrzędu, ale daje nowe życie w Jezusie Chrystusie. Odtąd osoba ochrzczona winna prowadzić życie zgodne z nauką Kościoła. O chrzest dla  dziecka najczęściej proszą jego rodzice i to oni, wspomagani przez chrzestnych, winni nieustannie troszczyć się o jego wzrastanie w wierze.

 

Zgłoszenie dziecka do chrztu św.


 Zgłoszenie dziecka do chrztu św. dokonuje się w kancelarii parafialnej na podstawie aktu urodzenia. Na miejscu ustalany jest termin i spisywany jest Formularz Zgłoszenia do Chrztu, z którego dane zostanę wpisane do Księgi Chrztów.
 Przy zgłoszeniu należy podać również dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, data i parafia ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.

 

Chrzest poza parafią miejsca zamieszkania


 Jeżeli z różnych powodów rodzice pragną, aby ich dziecko przyjęło sakrament chrztu św. poza parafią swojego miejsca zamieszkania, wówczas są zobowiązani uzyskać ze swojej parafii zgodę na chrzest poza parafią - dokument ten jest niezbędny, bez którego nie można udzielić sakramentu w innej parafii.

 

Czy rodzice i chrzestni są zobowiązani dostarczyć przed chrztem tzw. "karteczki ze spowiedzi" ?


 W 2017 r. ks. abp Wiktor Skworc wydał rozporządzenie znoszące wymóg dostarczania karteczek poświadczających skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. Tym samym w diecezji katowickiej tzw. "karteczki ze spowiedzi" przestały funkcjonować. Pojednanie się z Panem Bogiem jest sprawą sumienia każdego człowieka!