• Krzyz na kosciele
  • Widok kosciola z drona

 

 Formularz do zgłoszenia chrztu dziecka

 

 My niżej podpisani, prosimy o udzielenie sakramentu chrztu św. naszemu nowonarodzonemu dziecku, które pragnirmy wychować w wierze katolickiej.

 

Data chrztu św........................................    Dzień tygodnia  ..........................................

a) w czasie Mszy św. o godzinie................ b) poza Mszą św. o godzinie.   ..................

c) nauka przed chrztem .........................................         godzina..................................

(Wypełnia kancelaria parafialna)

Nazwisko dziecka   .........................................................................................................

Imiona chrzestne dziecka    ............................................................................................

Urodzenie dziecka    .......................................................................................................

                                                  data                                                                        miejscowość

Akt urodzenia Urzędu Stanu Cywilnego - numer .............................................................

w  ......................................................................................................................................

Ojciec: Nazwisko i imię:....................................................................................................

             Zawód .....................................................  wiek   .................................................

              Wyznanie .............................................................................................................

             Miejsce zamieszkania ..........................................................................................

                                                     kod      miejscowość                                    ulica

Matka: Nazwisko i imię:.....................................................................................................

             Z domu .................................  Zawód ...............................  wiek   .......................

              Wyznanie .............................................................................................................

             Miejsce zamieszkania ...........................................................................................

                                                    kod      miejscowość                                     ulica

              Ślub kościelny rodziców  ......................................................................................

                                                             data                                                       miejscowość

              Ślub cywilny rodziców  ..........................................................................................

                                                             data                                                       miejscowość

 

Ojciec chrzestny: Nazwisko i imię:.....................................................................................

             Stan cywilny ......................................................................   wiek   .........................

             Ślub kościelny   .......................................................................................................

                                                             data                                                      miejscowość

             Miejsce zamieszkania .............................................................................................

                                                        kod      miejscowość                                   ulica

Matka chrzestna: Nazwisko i imię:.....................................................................................

             Stan cywilny ......................................................................   wiek   .........................

             Ślub kościelny   .......................................................................................................

                                                            data                                                      miejscowość

             Miejsce zamieszkania .............................................................................................

                                                        kod      miejscowość                                   ulica

Zgodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

 

............................................................                                           ........................................................

      podpis ojca                                                                                           podpis matki

 

Szafarz sakramentu  ..............................................................................................................

 

 

FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA CHRZTU DZIECKA Pobierz PDF